Hedensted kommune, familieterapi, spædbarnsterapi, psykoterapi, psykologbehandling.

Hedensted psykoterapi & klinik for spædbarnsterapi

v/ psykoterapeut Jonna Due & Anders Due

Psykoterapi er en fællesbetegnelse for forskellige former for samtalebehandling/samtaleterapi, der alle består i, at en (eller flere) psykoterapeut(er) ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe en (eller flere) patient(er)s psykiske problemer.

Fælles for alle psykoterapiformer er ideen om at klienten kan opnå indsigt i sine egne tanke-/ og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanke/handlemåder, der f.eks. kan give sig udslag i angst, depression, krisereaktioner, seksuelle problemer, parforholdsproblemer, spiseforstyrrelser m.v. Psykoterapi praktiseres under mange forskellige former og kan have mere eller mindre overlap med beslægtede interventionsformer som psykologisk rådgivning, psykoeducation, coaching og lignende. Med psykoterapi forstår man dog oftest noget, der retter sig mod dyberegående forandringer i personen.

Klik omkring på vores hjemmeside og vid af, at et opkald koster ikke noget, og måske finder du allerede de første svar der.

 

 

 

FaDP, Foreningen af Danske Psykoterapeuter er medlem af EAP, European Association for Psychotherapy.